Construir el teu Kit de Camp

Segons el DILC, Diccionari Invers de la Llengua Catalana, l’etnologia és l’estudi de les societats i les cultures per mitjà d’una tècnica d’observació en què l’investigador pren part activa en la realitat que estudia. Partint d’aquesta base teòrica entenem l’etnologia com un mètode d’investigació relacionat amb l’antropologia, que tracta d’observar diferents pràctiques culturals i comportaments socials d’un grup de persones. En aquest mètode s’utilitzen actituds no intervencionistes. Per tal de realitzar un registre de la informació, es prenen apunts o notes a partir de l’observació, d’una manera objectiva, com ja hem dit, acompanyat de reportatges fotogràfics o vídeos.

Eines

Per tal d’adaptar el meu kit de camp a les meves necessitats, utilitzaré diferents estris per a recollir mostres d’informació, fotos, vídeos i gravacions. Val a dir que la base d’anàlisi seran les gravacions, ja que a causa dels objectius que vull aconseguir, els vídeos, però sobretot les fotografies, poden no ser quelcom essencial.

Utilitzarem:

  • Telefón mobil
  • Ordinador
  • Micro
  • Caméra 
  • Disfressa de diable
  • Maça per a posar els petards

Tècniques i metodologia 

En primeres instàncies i per tal d’obtenir una completa involucració en l’entitat, ens haurem de posar la disfressa de diable, perquè es vegi una predisposició a entendre la cultura i els costums dels diables. Ja amb la disfressa posada procedirem «infiltrar-nos» en la colla i observar quins són els seus costums, des dels rituals abans de començar un correfoc, fins que fan durant el dia a dia. 

Quan hàgim realitzat una observació i tinguem suficients dades recollides mitjançant aquest mètode qualitatiu, passarem a les tècniques quantitatives, realitzant les entrevistes a les persones involucrades amb l’entitat, des del president fins a alguns socis i afiliats. D’aquesta manera anirem recollint notes i dades que ens ajudaran a construir una base per a respondre les preguntes que ens hem formulat a l’apartat dels objectius.

Un cop tinguem recollides les notes d’observació i les entrevistes formulades, ho escriurem de manera resumida i ordenada en un document, que serà el projecte final on s’intentarà obtenir les respostes als objectius plantejats. 

 

Bibliografia:

RRSS dels diables; Twitter i Facebook

Guber, R. Etnografia

Callén, Blanca; Martínez Morant, Mara; Rispoli, Ramon. «diseño desobediente: recrear mundos y abrir posibles». pàgines. 5-19.

Gustavo Lins Ribeiro. «Descotidianizar: extrañamiento y conciencia práctica: un ensayo sobre la perpectiva antropológica». Cuadernos de Antropología Social, vol. 2, pàgines 65-69. ISSN: 1850-275X.

Deja una respuesta